Tymczasowe Prawo Jazdy (Tvdl) Dla Wnioskodawców O Statusie Nieudokumentowanym (Bezwizowym) Usługi Kierowcy


New Temporary Visitor Driver’s License (TVDL)

Prawo stanu Illinois umożliwia osobom o statusie bezwizowym uzyskanie tymczasowego prawa jazdy (TVDL).

Aktualnie wizyty można umawiać do 30 czerwca 2016 r. we wszystkich placówkach TVDL. Od 1 lipca 2016 r. wszystkie placówki TVDL z wyjątkiem Chicago North oraz Chicago West będą przetwarzały wnioski o TVDL bez konieczności umawiania wizyt. Przetwarzanie wniosków o TVLD NIE BĘDZIE możliwe w soboty w żadnej placówce. Aby umówić nową wizytę w placówce Chicago North Driver Services lub Chicago West Driver Services po 1 lipca 2016 r., należy kliknąć poniżej. Aby odwołać umówioną wizytę, należy zadzwonić pod numer 312-814-4913.

Uwaga: Od 1 lipca 2014 r. każda osoba w wieku 18-20 lat musi przedstawić dowód ukończenia z wynikiem pozytywnym sześciogodzinnego kursu szkoleniowego dla dorosłych kierowców.


Umów wizytęSprawdź status wizyty